עברית
English

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

مجلس الإدارة

هربرت فينتر

عيلي كوهين

هاري سابير

أمين خلف

نعمه بروش

رنا فاهوم

رائدة سعادة

 إليعيزر يعاري

  ليؤور هرمان

  إليشبع شاكيد