read_mor
trip
face

המוזיאון הממוקם סמוך לבית הנשיא ותיאטרון ירושלים, נחשב לאחד המוזיאונים הטובים מסוגו בעולם . כמו סיפורים ירושלמיים רבים אחרים, גם סיפורו של המוזיאון הזה יסודו באהבה – בין הגב' ורה פרנסס סולומונס, בתם של סר דוד ליונל (ראש העיר היהודי הראשון של לונדון) ולאורה ג'וליה גולדסמיד סטרן סולומונס – לבין פרופ' ל.א. מאיר, שהיה בזמנו רקטור של האוניברסיטה העברית ופרופ' לאמנות וארכיאולוגיה של האסלאם. החל משנת 1925 ואילך פעלה הגב' ורה סלומונס למען ארץ ישראל ותרמה בין היתר להקמתם ולהחזקתם של מעונות קשישים בירושלים, להקמת שיכונים לעולים בקיבוצים ולמען האוניברסיטאות. כך נפגשה עם פרופ' מאיר, התרשמה מלמדנותו וידיעותיו, ומעצם עיסוקו בנושא שנראה לה מרתק בפני עצמו, במיוחד פוטנציאל היותו גשר בין שני העמים .
אחת המטרות בעבודתה בישראל היתה לסייע בפיתוח הבנה הדדית בין התרבויות, מתוך תקוה שעם בוא ההבנה תפחת האיבה בין העדות והעמים במזרח הקרוב. היא תרמה סכומי כסף נכבדים להקמת מוסדות סוציאליים, כשהיא מעמידה כתנאי שלא תעשה הפלייה בין בני עמים ועדות שונות. בינתיים גדלה התעניינותה בתרבות ובאמנות האסלאם, וכך יזמה את הקמת יד ל.א. מאיר, המוזיאון לאמנות האסלאם, לכבודו ולזכרו של הפרופ' שאהבה, שנפטר בשנת 1959, וליוקרתו של שנושא שהאמינה יביא לקירוב לבבות בין שני עמי האזור .

אנחנו מחכים לראותכם במוזיאון