عربي
English
חיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

תוכניות לחטיבות הביניים ולחטיבות העליונות

אנו מציעים מגוון גדול של פעילויות חינוכיות ולימודיות המותאמות לתכניות הלימודים של משרד החינוך. הביקור במוזיאון חושף את התלמידים ללמידה חווייתית ומשמעותית מחוץ לכותלי בית-הספר, שממחישה, מעשירה ומרחיבה את נושאי הלימוד בתחומי ההיסטוריה והאזרחות.

הערבים והאסלאם

הרקע לעליית האסלאם, ראשית האסלאם ועקרונות הדת
בסיור החווייתי במוזיאון נלמד את עקרונות הדת המוסלמית ואת התהליכים ההיסטוריים-התרבותיים שעיצבו אותה. התלמידים יכירו את עיצוב הפנים של המסגד, את שטיחי התפילה ואת מנורות המסגד וה'מחראבּ' (גומחת התפילה) דרך המוצגים, ויתבוננו באביזרים הקשורים למצוות היסוד באסלאם, כגון מחרוזות תפילה, קערות צדקה וספרי קוראן. הרקע הנלמד ישמש בסיס לדיון בדילמות היסטוריות, ערכיות ופוליטיות, כגון היחסים בין תרבות מסוימת לתרבויות שהיא צומחת ומושפעת מהן.

הערבים והאסלאם

תולדות המדינות המוסלמיות
נסקור את תולדות השושלות והמסגרות הפוליטיות בעולם המוסלמי בכלל ובארצות המזרח התיכון בפרט ונתחקה אחר התהליכים הפוליטיים שהתחוללו בהן תחת שלטון האסלאם. נצפה בעיטורים של חדרי שליטים, בפריטי לבוש של העילית החברתית ובכלי נשק ששימשו את חיילי הצבא של השושלות המוסלמיות.

חטיבות ביניים 2

החברה והעיר במזרח התיכון המוסלמי

אדריכלות, אומנויות ואמנות מוסלמית
קערות וכלי חרס וזכוכית בני יותר מאלף שנה, מצפנים, מכשירי ניווט, ספרי רפואה וטקסטים הגותיים מימי-הביניים, תכשיטי זהב וכלי נשק מעוטרים, כלי נגינה ופריטי לבוש מצפון אפריקה ועד הודו – כל אלה שמורים באוסף המוזיאון ומרכיבים יחד פסיפס עשיר ומפורט של אומנות ואמנות מוסלמית, המלמדות על אופי התרבות, ההגות והשפעות הגומלין בחברה המוסלמית לאורך ההיסטוריה. את הסיור מלווה סדנה מעשית שבה יתנסו התלמידים ביצירת פריטים המבוססים על אומנויות מסורתיות, כגון ריקוע וקליגרפיה.


חיי הקהילות השונות בחברה המוסלמית
כדי להבין את תולדות המזרח התיכון באלף האחרון יש לבחון לעומקה את מערכת היחסים המרובדת והמורכבת בין החברה והשלטון המוסלמיים ובין הקהילות הלא-מוסלמיות שחיו בקרבה. הסיור במוזיאון מגלה את היצירה החומרית, שהיא הביטוי הבולט ביותר להשפעות וקשרים בין קהילות: חפצים שנוצרו למען לקוחות נוצרים אך מעוטרים בערבית, שימוש חוזר בצורות ובדגמים בעיטור כלים ואריחים שברבות הימים זוהו עם היהדות, ואפילו תיאורים מצוירים של נביאים באסלאם.

מוזיאון אמנות האסלאם

היהודים תחת שלטון האסלאם


קשרים והשפעות בין שתי התרבויות
חיים משולבים וקשרים לשוניים ותרבותיים בני מאות שנים יצרו השפעות הדדיות בין יהודים למוסלמים עד כי לא תמיד ברור מי המשפיע ומי המושפע. פריטי עיצוב פנים של המסגד וספרי קוראן השמורים במוזיאון מלמדים על מנהגים ומסורות באסלאם שהושפעו מרעיונות ותפיסות יהודיים. במקביל, התלמידים יתרשמו מן הקשרים האמנותיים והלשוניים בין שתי התרבויות באמצעות פריטי קרמיקה וטקסטים בלשונות היהודים שהיו מדוברות בארצות האסלאם. מקום מיוחד מוקדש לסמליות המגן-דוד ולאופן התפתחותו.

מוזיאון אמנות האסלאם

אמנות ותרבות חומרית: יהודים ומוסלמים
הסיור במוזיאון מציג את התפתחות האמנויות והיצירה ההגותית והמדעית ברחבי העולם המוסלמי. כלי החרס, התכשיטים, הכלים לשימוש יומיומי ופריטי הלבוש והפנאי המוצגים בו משרטטים תמונה רחבה של קשרים בין-תרבותיים. כמה מהם מעוטרים בכתובות יהודיות ובסמלים, כגון מגן-דוד, שזוהו עם היהודים, ואחרים כגון מנורות, שטיחים ופריטי עיצוב מעטרים בימינו בתי-כנסת ברחבי העולםץ

אמנות האסלאם

קדושתה של ירושלים בשלוש הדתות

ירושלים קדושה ליהדות, לנצרות ולאסלאם. הבנייה והאדריכלות בעיר ממחישות את הסמליות הדתית והפוליטית שלה ושל אזורים מסוימים בה לשלוש הדתות. בני הדתות האלה כתבו על ירושלים דברי ספרות והגות, ועיצבו פריטי נוי וחפצים יומיומיים בהשראת קדושתה. חפצים שונים במוזיאון עוצבו בהשראתה, ובהם כלי מתכת אסלאמיים ואיורים מיניאטוריים. נוסף עליהם מוצגים במוזיאון תצלומים וממצאים ארכאולוגיים מהבנייה המוסלמית בעיר בימי-הביניים, המבטאים את קדושתה. מצגת שעוסקת בקדושת ירושלים כפי שהיא באה לידי ביטוי באדריכלות בעיר, מגלה את הזיקות וההשפעות בין המבנים הייחודיים לשלוש הדתות ומתכתבת עם מוצגי המוזיאון.

מוזיאון אמנות האסלאם