חיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

ויקטוריה חנה

"ויקטוריה חנה מעניקה חיים וגואלת טקסטים עתיקים, שנאמרו עד עכשיו בקולות גבריים. אחרי שנים של פעילות בשוליים, הגיעה זמנה לפרוח כי זו רוח התקופה. והרוח הזו היא הרוח שתחת כנפיה של ויקטוריה חנה, המבטאת בכוח ובמקוריות את קולו של הדור. קול באישה." (שהרה בלאו ynet).